nusiraminti (sunku)

Ar įmanoma protingai nusiraminti žiūrint į juodą porno kuris vyksta aplinkui, galima gal kur nusipirkti kokius absurdo filtrus? Niekaip nesuprantu prasmės čia būti (būti Čia). Nežinau ar tikrai viskas buvo taip keistai kažkada suplanuota ir ar aš turiu kęsti nuolatinę mano intelekto žeminimo politiką. niekaip nesuprantu kodėl nėra suteikta galimybė garbingai pasitraukti iš šio žaidimo lygio (tikriausiai garbingai ir atsitraukti nesuderinama). Aš tikiu į gamtą ir į naujo mesijo su mutavusiais genais atėjimą, gal net męs patys jį sukursim. Gal kompiuteriai prabus,, gal bus lietus? Gal niekada daugiau iš mano lūpų tokie žodžiai neišsprūs. Sustosiu apmąstysiu įvertinsiu ir suskaičiuosiu, o tada viską jums atiduosiu (su kaupu) bet be čekio ir be garantijų. Mašinoje skamba muzika, bet kur tu? kodėl palieki mane keistam skausme ir pasakai  – nebemyliu. Aš kenčiu, laukiu to momento kada man leis susprogti į milijardus atskirų dalių, įžiebti naują saulę ir sudegti slepiantis nuo jos pavėsiuose kur niekada nebebuvo tavęs, tik ašara drėkino visą gamtą. Musmirių giraitėje aš lauksiu kol man atsivers tai kas atseit slapta, tai ko tu matyti nenori, viso skausmo sankaupos kuri turi teisę būti čia ir dabar. kareivėlių sraigtelių sakmė nelabai įdomi bet pamokanti. Skaitmeninis garsas TV ekrane, tu jo nematei nes tai neįdomu, tai kažkas kas rodo kur link sukame męs ir kodėl šis tekstas turi būti toks ilgas?. turi medituoti eiti į priekį ir nesidairant dainuoti apie tai kas bus po mūsų suvokimo krizės ir melo pietų, kada ateis tas kurį aš myliu, aš ne gėjus bet ir to nebeneigiu nes pats nebežinau ką aš myliu kur link suku ir su kuo aš galiu eiti kitu keliu, ne išmintu, o nauju kuris veda nežinios vardu niekada negali sustoti ir būti vergu pinigų, daiktų, greičio ir kitokio šlamšto gurų, žinoti kodėl ir kas darosi su mobiliu telefonu, tavo pačio vaiku kuris tyliai pypsi ir ėda tavo smegenis greituoju būdu niekada nestok ir tik apsigalvok kada ir kur pasuksi 90 laipsnių kampu kuris kardinaliai pakeis tai ko neturi, lazda turi du galus bet ji tik dalis to kas vadinama apskritimu skrituliu kuris sukasi šviesos greičiu niekada nestoja kol neatsirandi tu kuris seka pasaką kurios natos tik ir skleidžiasi grožio būdu, niekada ir niekus pasakoja mums kompiuteris tai geras blogis, aš prašau būkime kartu niekada nebetikėkime kad žmogus buvo mėnulyje ar kažkur kitur jis gi prikaltas oloje ir stebi tik šešėlius kurie nuostabiai virpa ir šoka šokius tam kad tu būtum patenkintas tuo vaizdu kuris nori tave atitraukti nuo tikrųjų tiesų, rugsėjo 11 ar kokia kita diena kada griūna pati sistema, bet ją griauna jos pačios tariami vadai kurie mano kad aš dar vis jų kaleime kuriame nereikia nei taškų nei kablelių reikia minties kuri išsiveržtų iš visos šitos bezabrazijos laimės kulto gniaužtų, viskas ramu užaugs vaikai ir išveš mus į senelių namus pamirš ir niekada nelankys, nes męs pasemsim skausmo taurę, kodėl didžiausias biznis tai narkotikai ir nepykanta? aš tavęs klausiu. Netyliu rašau ir galvoju, kaip minimaliu simbolių kiekių išreikšti beveik viską ką turiu, kas gyvas, o kas ne atskirti nebegaliu, praeities šešėliuose tiek daug veidų, bijok gliuko nes jame siaubingai košmariškai baisu, vienas žingsnis į šoną ir tu amžinu vasaros 5 klientu tampi. Kodėl? todėl kad per sunku. vokiečiai žudė bepročius o dabar virsta patys į turkus. Piktos religijos valdo mus, turėk savo galvą ant pečių medituok tai ką turi prisimindamas begalybę su savo didele akim kuri niekada nemirksi, viskas iš kelių pusių dangus riba ir nieko daugiau jame žvaigždės kurias reikia sekti bet ne tirti, reikia tiesiog daržoves auginti ir nieko nepirkti nes kitaip bus per daug sunku išmirti, žodžiai liesis laisvai kaip vynas iš geležinių cisternų, viskas ges kaip visada geso, amžinojo variklio nebus tik vienas aiškus žodis jis. kada pagaliau įvyks mutacija ir viskas nugrims praeitin, kur dings elektriniai ritmai ir žaidimai. visi nusidėję bet ir šventi. kol tu sarmatos neturi neturi neturi sarmatos neturi tai jau beveik neišverčiama bet vis dėlto aš esu linksmintojas ir mano tekstas atrodo beprasmis kaip ir tu, bet aš turiu tikslą su juo kartu neišlikti neišnykti tiesiog atsipalaiduoti ir bėgti tolyn mano ritmas greitėja ir virsta kitokiu, lietuviai geriausi menininkai žydai geriausi atlikėjai, nors gal ne atmeskime žydus ir jų visokį nonsensą, tai yra kanalas kuris turi būti užpildytas: skaityk skaityk skaityk ir niekada nespausk stop nes aš paspausiu už tave.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mastodon