Pirmoji šalna

Beveik nieko nereikia. Poreikiai sumažinti iki minimumo. Turiu du gana ilgus tekstukus parašytus sode, reikės juos perrašyti čia. Tikiu viskuo. Kartais perku tikėjimo bilietą už du litus. Berods viską galvoje susidėliojau teisingai, taigi ateitis neteisiama ir gera. Bulvės kainuoja 50ct, o jos gi tokios skanios su kefyru. Noriu ištrinti kai kurias ribas. Skaitau Hamsuno badą. Gera knyga.

Aš taip norėčiau išeiti pasivaikščioti su tavimi po miestą. Pabraidyti po lapus, pašnekėti vėjus. Aš taip norėčiau dirbti darbus įdomius. Sukurti atakuojančius taikos gynėjų būrius. Noriu kovoti tik man sako kad vienas lauke ne karys. Aš gi ne daunas ir ne gaidys. Pasaulis persmelktas beprotiškumu kuris tik ir taikosi išnaudoti mus. Žiūrėjau apie elektrines mašinas kurių vėl nebėra, nes gilumoje dar vis nafta, pinigai, karai ir įtakos zonų kova. Viskas juokinga, tik aš niekaip nesuprantu, negi tokia turi būti auka, amžiuje kuriame rašyti fotografuoti ir filmuoti gali beveik visa tauta. Tik nuo to kokybiškos informacijos nei kiek ne daugiau, viskas vidutiniška ir pagardinta melu. Aš kaip ir tu. man duotas kodas beveik tas pats, šnaresys virpesys ir daina. Aš čia kartu su sušalusia arbata tikiu kad šitas mėšlas pasikeis ir išauš nuostabi visa ko dalinimosi diena. Aš čia – jų laikas pasibaigė. Aš čia kaip nesibaigiantis virusas. Aš esu dalinimasis ir ribų trintukas. Aš tas kuris jau planuoja išleistuves.

Galui Biblija: Mt 10,34

34 „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. 35 Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą.[i6] 36 Žmogaus namiškiai taps jam priešais.

37 Kas myli[i7] tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. 38 Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. 39 Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“.

Vienu žodžiu meilės katalikybė religija ;] Man kartais atrodo kad Jėzus visų šizofrenikų mesijas, šnekėjęs absoliučius vėjus. Pasakojimai apie napoleonus dažnai iš tiesų pasakojimai apie naujuosius mesijus.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mastodon