Bet laikau frontą, ryt darbo biržon, poryt teisman…